شهریه آموزش آرایشگری زنانه

شهریه آموزش آرایشگری زنانه

در این بخش شما می توانید لیست قیمت آموزش آرایشگری زنانه را مشاهده کنید.

شهریه دوره های آرایشگری, قیمت دوره های آرایشگری, قیمت دوره های آموزش آرایشگری, نرخ دوره های آرایشگری, هزینه کلاس های آرایشگری

قیمت آموزش آرایشگری زنانه

دقت کنید که قیمت دوره های آرایشگری زنانه که مشاهده می کنید مربوط به سال ۱۳۹۶ می باشد.

دقت کنید که هزینه کلاس های آرایشگری که مشاهده می کنید در واقع از لیست قیمتهای سازمان فنی حرفه ای کشور استخراج شده است.

دقت کنید که این قیمتها صرفا جهت اطلاع از قیمتهای پایه آموزش ارایشگری زنانه در آموزشگاه های آرایشگری زنانه در تهران می باشد و شما ممکن با مراجعه به آموزشگاه با قیمتهای متفاوتی برخورد کنید که این بدلیل این است که در چه سطح و لولی به شما آموزش داده شود.

شهريه حرفه هاي آموزشي كارآموزان آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد استان    تهران      ) مركز استان (  در سال ۱۳۹۶

 

شهريه مصوب) ريال (

جمع كل ساعات

ساعت كارورزي

ساعت عملي

ساعت تئوري

كد استاندارد

نام حرفه

نام رشته

رديف

۳۳۸۰۰۰۰ ۹۵ ۱۰ ۴۶ ۳۹ ۵۱۴۲-۵۷-۰۰۱-۱ چهره پردازي كودک مراقبت زیبایی- شایستگی ۹۱۹
۳۰۰۰۰۰۰ ۶۰ ۰ ۴۲ ۱۸ ۵۱۴۲-۵۷-۰۴۳-۱ بافت مو )زنانه( مراقبت زیبایی- شایستگی ۹۲۰
۳۳۶۰۰۰۰ ۶۲ ۰ ۳۵ ۲۷ ۵۱۴۲-۵۷-۰۴۲-۱ رنگ كردن موي زنانه مراقبت زیبایی- شایستگی ۹۲۱
۱۲۹۰۰۰۰ ۴۳ ۰ ۳۳ ۱۰ ۵۱۴۲-۵۷-۰۴۶-۱ طراحی با حنا روي بدن )زنانه( مراقبت زیبایی- شایستگی ۹۲۲
۲۳۱۶۰۰۰ ۷۰ ۰ ۴۳ ۲۷ ۵۱۴۱-۵۷-۰۴۱-۱ پيرایشگر كودک)دخترانه( مراقبت زیبایی- شایستگی ۹۲۳
۱۸۹۰۰۰۰ ۶۳ ۰ ۴۱ ۲۲ ۵۱۴۲-۵۷-۰۴۵-۱ استفاده از رنگهاي سنتی و گياهی در آرایش زنانه مراقبت زیبایی- شایستگی ۹۲۴
۵۰۰۰۰۰۰ ۷۶ ۰ ۵۰ ۲۶ ۵۱۴۲-۵۷-۰۴۷-۱ دكلراسيون یا بی رنگ كردن مو)زنانه( مراقبت زیبایی- شایستگی ۹۲۵
۴۰۰۸۰۰۰ ۸۲ ۰ ۵۹ ۳۳ ۵۱۴۲-۵۷-۰۴۱-۱ خودآرایی زنانه مراقبت زیبایی- شایستگی ۹۲۶
۳۹۲۴۰۰۰ ۶۴/۵ ۰ ۴۳ ۲۱/۵ ۵۱۴۲-۵۷-۰۴۰-۱ پاكسازي پوست صورت زنانه مراقبت زیبایی- شایستگی ۹۲۷
۴۶۰۸۰۰۰ ۱۴۰ ۰ ۹۰ ۵۰ ۵۱۴۲-۵۷-۰۴۰-۱ پيرایش موي زنانه از روي عکس و تصویر مراقبت زیبایی- شایستگی ۹۲۸
۱۰۲۰۰۰۰۰ ۲۰۵ ۰ ۱۴۴ ۶۱ ۵۱۴۲-۵۷-۰۰۳-۱ آرایشگر دائم صورت زنانه مراقبت زیبایی-شغل ۹۲۹
۳۳۴۸۰۰۰ ۱۸۴ ۰ ۱۳۶ ۴۸ ۵-۷۰/۹۰/۱/۱/۱ كلاه گيس باف با موي طبيعی)زنانه( مراقبت زیبایی-شغل ۹۳۰
۶۴۳۲۰۰۰ ۳۷۷ ۰ ۳۲۷ ۵۰ ۵-۷۰/۳۴/۱/۱ آرایشگر موي زنانه مراقبت زیبایی-شغل ۹۳۱
۳۵۴۰۰۰۰ ۷۰ ۰ ۵۰ ۲۰ ۵۱۴۱-۵۷-۰۰۲-۱ پيرایشگر موهاي زائد با موم مراقبت زیبایی-شغل ۹۳۲
۳۰۹۶۰۰۰ ۱۲۷ ۰ ۸۳ ۴۴ ۵-۷۰/۳۲/۱/۱ پيرایشگر ابرو و صورت زنانه مراقبت زیبایی-شغل ۹۳۳
۸۸۸۰۰۰۰ ۱۵۰ ۰ ۹۴ ۵۶ ۵-۷۰/۳۰/۱/۵ پيرایشگر مردانه درجه ۱ مراقبت زیبایی-شغل ۹۳۴

 

شهريه مصوب) ريال (

جمع كل ساعات

ساعت كارورزي

ساعت عملي

ساعت تئوري

كد استاندارد

نام حرفه

نام رشته رديف
۷۰۰۰۰۰۰ ۲۰۳ ۰ ۱۲۳ ۸۰ ۵۱۴۲-۵۷-۰۴۴-۱ آرایشگر عروس مراقبت زیبایی-شغل ۹۳۵
۱۰۶۶۸۰۰۰ ۱۸۴ ۰ ۱۲۳ ۶۱ ۵-۷۰/۳۰/۲/۴ پيرایشگر مردانه درجه ۲ مراقبت زیبایی-شغل ۹۳۶
۶۱۸۰۰۰۰ ۱۹۸ ۰ ۱۵۶ ۴۲ ۵-۷۰/۳۱/۱/۲ پيرایشگر موي زنانه مراقبت زیبایی-شغل ۹۳۷
۱۳۳۳۲۰۰۰ ۳۱۲ ۰ ۲۲۰ ۹۲ ۵-۷۰/۹۸/۱/۱ ترميم كننده مو)مردانه( مراقبت زیبایی-شغل ۹۳۸
۹۳۳۶۰۰۰ ۱۸۴ ۰ ۱۲۳ ۶۱ ۵-۷۰/۹۷/۱/۱ چهره پردازي مردانه مراقبت زیبایی-شغل ۹۳۹
۹۷۶۸۰۰۰ ۴۱۳ ۰ ۲۵۶ ۱۵۷ ۵-۷۰/۳۳/۱/۱ كار بر مواد و محصولات شيميایی در آرایش زنانه مراقبت زیبایی-شغل ۹۴۰
۸۲۲۰۰۰۰ ۲۹۰ ۰ ۲۳۴ ۵۶ ۵-۷۰/۳۶/۱/۲ متعادل ساز چهره زنانه مراقبت زیبایی-شغل ۹۴۱
۸۸۸۰۰۰۰ ۱۳۳ ۰ ۹۲ ۴۱ ۵-۷۰/۹۴/۱/۱ متعادل ساز چهره مردانه مراقبت زیبایی-شغل ۹۴۲
۲۳۲۸۰۰۰ ۷۷ ۰ ۵۷ ۲۰ ۵-۷۰/۳۵/۱/۲ آرایشگر ناخن مراقبت زیبایی-شغل ۹۴۳
۶۶۹۶۰۰۰ ۳۲۳ ۰ ۲۴۰ ۸۳ ۵-۷۰/۲۳/۱/۳ آرایش و پيرایش زنانه مراقبت زیبایی-شغل ۹۴۴

لیست قیمتهای آموزش آرایشگری زنانه در استان تهران

لیست سایتهای آموزشگاه آرایشگری زنانه تهران

آموزشگاه آرایشگری زنانه کلبه آرزو

آموزشگاه آرایشگری زنانه تهران

آموزشگاه های معتبر آرایشگری زنانه تهران

شهریه آموزش آرایشگری زنانه

Share

You may also like...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *